Notices

Refresh

 • सेवाकरार प्लम्वर पदको प्रयाेगात्मक परीक्षा तथाा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना ।

  Read More ...
  2024-02-22
 • सेवाकरार ईलेक्ट्रिसियन पदको प्रयाेगात्मक परीक्षा तथा अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना ।

  Read More ...
  2024-02-15
 • सूचना संशाेधन गरिएको बारे ।

  Read More ...
  2024-02-15
 • ल्यापटप व्याग तथा डायरी आपूर्ति सम्बन्धी सूचना ।

  Read More ...
  2024-02-13
 • खाना /खाजा आपूर्ति सम्बन्धी सूचना ।

  Read More ...
  2024-02-13
 • सेवा करार प्लम्वर पदको दरभाउपत्र पेश गर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना ।

  Read More ...
  2024-02-13